• Z kapacitních důvodů a dlouhých čekacích dob příjem nových pacientů pozastaven.
  • Příjem nových pacientů na dentální hygienu pozastaven